E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ

Anasayfa / Paketlerimiz /E-Ticaret Yönetim Sistemi
E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ
 • DNS( ALAN ADI ) ... COM.NET.ORG ...
 • HOSTİNG(YAYIN ALANI)
 • ANA SAYFA ( ÖZGÜN TASARIM )
 • LİSTELENECEK ÜRÜN MİKTARI
 • SSL SERTİFİKA
 • ÜRÜN GÜNCELLEME MODÜLÜ
 • ÜRÜN GİRİŞ YÖNETİM SİSTEM(Yeni Ürün,kampanyalı ürün vb.)
 • SİPARİŞ SEPET SİSTEMİ
 • ÜYELİK SİSTEMİ
 • SANAL POS TANIMLAMA
 • VİTRİN YÖNETİMİ
 • SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 • OTOMATİK STOK TAKİBİ
 • TOPLU FİYAT GÜNCELLEME
 • BANNER YÖNETİMİ
 • ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA
 • ÇAPRAZ KATEGORİZASYON
 • BİRDEN FAZLA POS TANIMLAMA
 • CARİ HESAP TAKİBİ
 • SİPARİŞ - KARGO TAKİBİ
 • E-BÜLTEN SİSTEMİ
 • ANKET MODÜLÜ
 • GOOGLE ANALİTİK YORUMULAMA
 • GOOGLE WEBMASTER TOOL DÜZENLEME
 • KEYWORD EKLEME
 • DANIŞMANLIK/TEKNİK DESTEK
 • SOSYAL MEDYA PAZARLAMA
 • SEO ETİKET MODÜLÜ

TOPLAM

BRONZ
 • 1 ADET
 • 200 MB
 • 50 ÜRÜN
 • 20 ADET

$3000

GÜMÜŞ
 • 2 ADET
 • 400 MB
 • 100 ÜRÜN
 • 20 ADET

$4000